Jälleenmyyntiehdot

SOPIMUSEHDOT - 2 x ilo jälleenmyynti

2 x ilo Oy 3093766-2 (jäljempänä 2 x ilo) ja jälleenmyyjä (jäljempänä Jälleenmyyjä) ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin 2 x ilo tuotteiden jälleenmyynnistä. Sopimuksen kohteena olevat tuotteet ovat www.2xilo.fi ja jälleenmyyjälle erikseen toimitetusta tuotevalikoimasta löytyvät tuotteet.

1. Jälleenmyyntioikeus Tällä sopimuksella annetaan Jälleenmyyjälle oikeus myydä kaikkia niitä tuotteita, jotka löytyvät 2 x ilon toimittamasta tuotevalikoimasta. Jälleenmyyjän oikeus on voimassa tämän sopimuksen voimassaoloaikana, alkaen ensimmäisestä tilauksesta ja jäljempänä mainituin ehdoin.

 

2. Jälleenmyyjän hinnat ja maksuehdot

Lasku 30% + 70% Lasku sähköpostiin kahdessa osassa

1. Ennakkomaksu 30%

2. Lasku 30 pv maksuajalla 70%

Ensimmäinen lasku 30% tilauksen kokonaisarvolla toimitetaan oletuksena sähköpostitse tilauksen tehtyäsi. Halutessasi verkkolaskun, ilmoita verkkolaskutustiedot tilauksen teon yhteydessä. Kun suoritus näkyy tilillämme, siirrämme tilauksen käsittelyyn. Toinen lasku 70% tilauksen kokonaisarvolla laskutetaan tilauksen toimituksen yhteydessä. Toisessa laskussa on 30 pv maksuaikaa. Kuluttajille suunnatut alennukset, kupongit tai ennakkotilausedut eivät koske jälleenmyyjää, eivätkä ole käytössä jälleenmyyjillä. Jälleenmyyjille on minimitilausraja vain 50 euroa. Jälleenmyyjät ovat oikeutettuja jälleenmyyjien omaan porrashinnoitteluun, joka määräytyy tuotekohtaisesti kokonaismäärän mukaan. 

 

3.Toimitusehdot

3.1 Hinnastossa mainitut hinnat eivät sisällä toimitusta vaan ne lisätään kassalla halutun toimitustavan mukaan. Toimitusmaksut jälleenmyyjille ovat Suomessa Postin tai Matkahuollon paketti lähimpään toimituspisteeseen 7,90 € tai Posti Express 14,90 €. Ulkomaille toimitusmaksut jälleenmyyjille ovat GSL 9,90 - 15,90 €

3.2  2 x ilo toimittaa Jälleenmyyjän tilaamat tuotteet sovittuna aikana. Jos toimitusajasta ei ole sovittu, 2 x ilo toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti kun tilattua tavaraa on saatavissa. 2 x ilo on velvollinen ilmoittamaan Jälleenmyyjälle viivästymisistä heti saatuaan siitä tiedon ja ilmoittamaan arvioidun uuden toimitusajan. 2 x ilo ei ole velvoitettu tilaamaan tuotetta lisää mikäli varastosaldoilta ei löydy riittävästi ko. tuottetta täyttämään tilausmäärää, laskutus tapahtuu toteutuneen toimitusmäärän mukaan. 2 x ilo ei vastaa itsestään riippumattomista syistä aiheutuneiden toimitusviiveiden vahingoista. Mikäli 2 x ilolla on erääntyneitä saatavia Jälleenmyyjältä, 2 x ilolla on oikeus viivyttää toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu.

3.3 Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun se on lähetetty Jälleenmyyjälle tai kun se on ilmoitettu toimitusvalmiiksi ja noudettavaksi 2 x ilo ilmoittamasta paikasta.

3.4 Toimitus katsotaan hyväksytyksi jos sitä ei ole reklamoitu 15 päivän kuluessa toimituspäivästä.

 

4. Ohjehinnat 2 x ilo ilmoittaa ohjehinnat tuotteille kuluttajaverkkokaupassa www.2xilo.fi. Ilmoitetut ohjehinnat eivät sido Jälleenmyyjää, jälleenmyyjä saa itse hinnoitella tuotteet omassa liikkeessään ja verkkokaupassaan. Kuitenkin, mikäli 2 x ilo katsoo Jälleenmyyjän myyvän tuotteita toistuvasti ohjehintoja selvästi alhaisempaan hintaan, 2 x ilo voi pidättäytyä Jälleenmyyjän uusista tilauksista.

 

5. Tuotetakuu 2 x ilo antaa tuotteilleen täyden takuun koskien tuotteiden laatua ja virheettömyyttä. 2 x ilo sitoutuu korvaamaan mahdolliset vialliset tuotteet uusilla virheettömillä tuotteilla. Reklamaatio-oikeus koskee vain valmistuksesta johtuvaa vikaa/virhettä. Tuotetakuu ei kata normaalista poikkeavan käytön aiheuttamia vikoja tai tavanomaiseksi luettavaa kulumista. Reklamaatio tulee tehdä kirjallisesti tavaran vastaanottaneen Jälleenmyyjän toimesta välittömästi vian huomaamisen jälkeen.

 

6. Jälleenmyyjän velvollisuudet Jälleenmyyjän tulee markkinointi- ja myyntitoiminnassaan noudattaa lakeja ja normeja sekä 2 x ilon toimintasääntöjä (8.). Jälleenmyyjän tulee etämyyntiä suorittaessaan antaa asiakkailleen palautusoikeus kuluttajasuojalain mukaisesti.

 

7. Jälleenmyyjän rajoitukset

7.1 Jälleenmyyjä ei saa tehdä muutoksia tuotteisiin tai niiden pakkauksiin.

7.2 Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta esiintyä missään tilanteissa 2 x ilon edustajana muuten kuin jälleenmyyjänä.

7.3 Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta antaa sitoumuksia 2 x ilon nimissä.

7.4 Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta käyttää 2 x ilon yritysnimiä (2 x ilo, 2 x ilo design) tai tuotemerkkejä yritysnimessään tai markkinointinimessään ilman 2 x ilon kirjallista lupaa.

7.5 Jos 2 x ilo arviossaan katsoo, että jälleenmyyjä ei ole noudattanut kohdissa 7.1 – 7.4 määriteltyjä rajoituksia, 2 x ilolla on oikeus irtisanoa tämä jälleenmyyntisopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella.

 

8. 2 x ilon toimintasäännöt

8.1 Jälleenmyyjän ja 2 x ilon välillä ei ole työsuhdetta.2 x ilon Jälleenmyyjänä toimii yrittäjä(t), jo(t)ka harjoittaa omaa liiketoimintaansa ja vastaa oman toimintansa kirjanpidosta, veroista ja pakollisista eläkevakuutusmaksuista.

8.2 2 xilon jälleenmyyjällä ei ole yksinoikeutta tiettyyn piiriin tai alueeseen, ellei toisin sovita.

8.3 Tuotteiden mainostaminen jälleenmyyjän toimesta eri medioissa ja internetissä on sallittua. 2 x ilo tarjoaa jälleenmyyjille oman kuvapankin, josta jälleenmyyjä saa laadukasta markkinointimateriaalia käyttöönsä. 2 x ilo toivoo julkaisuihin merkintää / tägäystä tai muuten ilmoitusta kuvan alkuperästä. Jälleenmyyjä ei saa valmistaa tai painattaa markkinointimateriaalia ilman 2 x ilon kirjallista, erikseen haettua lupaa.

8.4 2 x ilo sitoutuu nostamaan jälleenmyyjän näkyville verkkosivujen ”Jälleenmyyjät” osioon, sekä Instagramin @2xilo ”jälleenmyyjät” storyhighlightiin kun

a) Jälleenmyyjän ensitilaus on vähintään 200 € (alv 0 %) tai

b) Jälleenmyyjän tilausten kokonaissumma ylittää 600 € (alv 0 %).

 

9. Salassapito

9.1 Jälleenmyyjä ja 2 x ilo sitoutuvat pitämään luottamuksellisina tämän sopimuksen ja toisiltaan saamansa aineistot, hintatiedot ja muut tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaiseksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa:

a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai

b) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai

c) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta tai

d) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.

9.2 Jälleenmyyjän ja/ ta 2x ilon on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

9.3 Kummallakin osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.

9.4 Salassapitoa koskevat oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

9.5 Jälleenmyyjä ja 2 x ilo huolehtivat omilla vastuualueillaan siitä, että mahdolliset tietosuojaa tai muuta salassapitoa koskevat säännökset ja viranomaisen määräykset otetaan huomioon.

 

10. Sopimuksen voimassaolo

10.1 Tämä sopimus tulee voimaan, kun jälleenmyyjä on tehnyt ensimmäisen kirjallisen tilauksen. Sopimusehdot toimitetaan jälleenmyyjälle aina joko ennen ensimmäistä tilausta. Jälleenmyyjän katsotaan hyväksyneen ehdot ilman erillistä allekirjotusta ensimmäisen tilauksen saapuessa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Jälleenmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa. Jälleenmyyjän tulee irtisanoa sopimus kirjallisesti.

10.2 2 x ilo voi irtisanoa sopimuksen välittömästi sopimuksen kohtien 7.1 – 7.4 mukaisesti.

10.3 Mikäli 2 x ilo irtisanoo sopimuksen välittömästi, Jälleenmyyjän on viivytyksettä palautettava 2 x ilolle mahdolliset näytekappaleet, esitteet ja muu 2 x ilon Jälleenmyyjälle toimittama markkinointimateriaali.

10.4 Välittömän irtisanomisen kyseessä ollessa 2 x ilon laskut tulevat Jälleenmyyjälle välittömästi maksettavaksi. Tilaukset, joita vielä ei ole laskutettu, tulevat välittömästi maksettavaksi, kun toimitus Jälleenmyyjälle on tapahtunut.

 

11. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

11.1 2 x ilo ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, ellei vahinko ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

11.2 2 x ilon korvausvelvollisuus Jälleenmyyjälle on enintään Jälleenmyyjän kyseisestä tuotteesta maksama hinta, ellei vahinko ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

 

12. Sopimuksen siirtäminen Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

 

13.Sopimuksen muuttaminen Yhteistyösopimuksen tai sen osan muuttamisen tulee tapahtua kirjallisesti.

Yhteydenottolomake