hyvän Juurilla by 2 x ilo & istutapuita.fi

Ostat kortin – ostat puun!

2 x ilo:n Hyvän Juurilla -mallisto on totettu yhteistyössä istutapuita.fi kanssa. Jokaista malliston myytyä korttia kohden istutetaan yksi uusi puu hiilinieluksi Karhusuolle. Kortin hinta sisältää siis yhden istutetun puun. Puiden istuttaminen on yksi tehokkaimmista keinoista ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Muista ystävää, läheistä tai perheenjäsentä heidän suurena päivänään ja tee samalla hyvää ilmastomme auttamiseksi. Puiden istuttaminen on helppo ja konkreettinen tapa auttaa sekä sen hyödyt ovat tieteellisesti todistettuja. Lue lisää: www.istutapuita.fi

Miksi puiden istutus?

 

Kuinka se vaikuttaa ilmastoon

Puiden määrän mittavaa lisäämistä pidetään nykyisin tehokkaimpana tapana estää ilmastonmuutoksen kiihtymistä. Kasvattamalla uutta metsää saamme siis sidottua ilmakehässämme olevaa hiilidioksidia puiden biomassaan, sen sijaan että se rasittaisi ilmakehää.

 

Ensimmäisenä projektina Karhusuon metsitys

Nyt metsitettävä suoalue on osa Kouvolassa sijaitsevaa Karhusuota. Alue on turvetuotannosta poistunutta suopohjaa, jonne saamme luotua metsitykselle hyvät edellytykset. Keväällä 2019 laitoimme jo oman alkupanoksemme suon jo valmiiksi ravinnerikkaalle alalle istuttamalla 3000 puun taimea. Nyt tarvitsemme apua muilta!
 

Miksi kuivatettu suonpohja?

Vanhoilla suonpohjilla hiilidioksidin luovuttaminen ilmaan jatkuu edelleen. Metsittämällä heikkokasvuiset ja paljaat maa-alueet saadaan vapautuvaa hiiltä sidottua puuston ja aluskasvillisuuden biomassaan. Suonpohjien metsittäminen on ilmastoteko parhaimmassa muodossaan; sillä hillitään turpeen hajoamisesta aiheutuneita päästöjä, mutta myös luodaan merkittävä hiilinielu!
 
Tutustu lisää: www.istutapuita.fi